REGULAMIN
47 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
TAŃCA NOWOCZESNEGO JARD
8-10 listopada 2019R. WASILKÓW K/BIAŁEGOSTOKU

LOKALIZACJA FESTIWALU

KOMPLEKS „NAD ZALEWEM” W WASILKOWIE K. BIAŁEGOSTOKU
UL. BIAŁOSTOCKA 94-98
HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

KOMISJA SĘDZIOWSKA

CHOREOGRAFOWIE Z NAJPOPULARNIEJSZYCH SZKÓŁ TAŃCA Z BIAŁEGOSTOKU, Z POLSKI ORAZ Z ZAGRANICZNYCH SZKÓŁ TAŃCA

KRYTERIA OCENY

TECHNIKA TANECZNA, CHOREOGRAFIA, POCZUCIE RYTMU, DOBÓR ELEMENTÓW TANECZNYCH I DOBÓR MUZYKI, BOGACTWI I RÓŻNOROSNOŚĆ FIGUR TANECZNYCH, ESTETYKA, DOBÓR KOSTIUMÓW, OGÓLNE WRAŻENIE ARTYSTYCZNE.

PODKŁAD MUZYCZNY

PENDRIVE- Z PODANIEM NUMERU PODKŁADU
PŁYTA CD – Z PODANIEM NUMERU PODKŁADU

WARUNKI UCZESTNICTWA

PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 2 listopada 2019R.
WNIESIENIE OPŁATY STARTOWEJ – 20 ZŁ OD OSOBY ZA PIERWSZĄ KATEGORIĘ I 10 ZŁ OD OSOBY ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ KATEGORIĘ.
WPŁATA NA KONTO BS W BIAŁYMSTOKU NR KONTA 06 8060 0004 0090 3242 2000 0010

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

PARKIET O WYMIARACH 10M X 8M
SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY
IDENTYFIKATORY
PUCHARY, MEDALE, SZARFY
DYPLOMY
NAGRODY RZECZOWE ZA PIERWSZE MIEJSCE DLA SOLISTÓW I DUETÓW
NAGRODA SPECJALNA – GRAND PRIX – NAGRODA PIENIĘŻNA (DOTYCZY MINIFORMACJI LUB FORMACJI)

PATRONAT MEDIALNY

RADIO JARD 89,2 FM I 95,5 FM

KATEGORIE TANECZNE

DEBIUTY – FREESTYLE /BEZ PODZIAŁU NA KATEGORIE TANECZNE/
FORMACJE DO 8 LAT
FORMACJE 9-12 LAT
FORMACJE POWYŻEJ 12 LAT
CZAS PREZENTACJI DO 4 MIN. – MUZYKA WŁASNA

DISCO DANCE

SOLO (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI W RUNDACH ELIMINACYJNYCH PRZY MUZYCE ORGANIZATORA – 45 SEK.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – 45 SEK.
DUETY (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI WE WSZYSTKICH RUNDACH PRZY MUZYCE ORGANIZATORA – 1 MIN.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – 1 MIN.
MINI FORMACJE – W TYM DISCO SHOW (TECHNIKA TAŃCA DISCO – DOZWOLONY TEMAT I REKWIZYTY) (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI – DO 2 MIN. WE WSZYSTKICH RUNDACH MUZYKA WŁASNA
FORMACJE – W TYM DISCO SHOW (TECHNIKA TAŃCA DISCO – DOZWOLONY TEMAT I REKWIZYTY) (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI – DO 3 MIN. WE WSZYSTKICH RUNDACH MUZYKA WŁASNA

HIP HOP

SOLO (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI W RUNDACH ELIMINACYJNYCH PRZY MUZYCE ORGANIZATORA – 1 MIN.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – 1 MIN..
DUETY (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI WE WSZYSTKICH RUNDACH PRZY MUZYCE ORGANIZATORA – 1 MIN.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – 1 MIN.
FIGURY AKROBATYCZNE DOZWOLONE WYŁACZNIE W FINAŁACH
MINI FORMACJE (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI – DO 2 MIN. WE WSZYSTKICH RUNDACH MUZYKA WŁASNA
FORMACJE (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI – DO 3 MIN. WE WSZYSTKICH RUNDACH MUZYKA WŁASNA

JAZZ

SOLO (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI W RUNDACH ELIMINACYJNYCH PRZY MUZYCE WŁASNEJ – 1 MIN.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – DO 3 MIN..
DUETY (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI WE WSZYSTKICH RUNDACH PRZY MUZYCE WŁASNEJ – 1 MIN.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – DO 3 MIN.

MODERN

SOLO (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI W RUNDACH ELIMINACYJNYCH PRZY MUZYCE WŁASNEJ – 1 MIN.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – DO 3 MIN..
DUETY (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI WE WSZYSTKICH RUNDACH PRZY MUZYCE WŁASNEJ – 1 MIN.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – DO 3 MIN.

SHOW DANCE

SOLO (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI W RUNDACH ELIMINACYJNYCH PRZY MUZYCE WŁASNEJ – 1 MIN.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – DO 3 MIN..
DUETY (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI WE WSZYSTKICH RUNDACH PRZY MUZYCE WŁASNEJ – 1 MIN.
FINAŁ DO MUZYKI WŁASNEJ – DO 3 MIN.

INNE FORMY TAŃCA (JAZZ, MODERN, SHOW DANCE)

MINI FORMACJE (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI – DO 3 MIN. WE WSZYSTKICH RUNDACH MUZYKA WŁASNA
FORMACJE (DO 11 LAT, DO 15 LAT, POWYŻEJ 15 LAT)
CZAS PREZENTACJI – DO 5 MIN. WE WSZYSTKICH RUNDACH MUZYKA WŁASNA

FORMACJE 30+ OPEN – CZAS PREZENTACJI DO 3 MIN. WE WSZYSTKICH RUNDACH MUZYKA WŁASNA

SYTUACJE SPORNE

ROZSTRZYGA SĘDZIA GŁÓWNY W POROZUMIENIU Z ORGANIZATOREM

BIURO FESTIWALU

„JARD” DZIEMIAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
15-703 BIAŁYSTOK, AL. JANA PAWŁA II 54 TEL. 85 662 81 00
biuro@jard.pl www.festiwaltanca.jard.pl
KOORDYNATOR: EWA SZYMAŃSKA KOM. 608 799 335

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „JARD” Dziemian i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II 54
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@jard.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy