REGULAMIN

49 FESTIWALU TAŃCA NOWOCZESNEGO JARD

11-12 GRUDNIA 2021R. WASILKÓW K/BIAŁEGOSTOKU

 

LOKALIZACJA FESTIWALU

KOMPLEKS „NAD ZALEWEM” W WASILKOWIE K. BIAŁEGOSTOKU

UL. BIAŁOSTOCKA 94-98

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

 

TERMIN:

11-12 GRUDNIA 2021R.

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA

CHOREOGRAFOWIE Z NAJPOPULARNIEJSZYCH SZKÓŁ TAŃCA Z BIAŁEGOSTOKU I Z POLSKI

 

KRYTERIA OCENY

TECHNIKA TANECZNA, CHOREOGRAFIA, POCZUCIE RYTMU, DOBÓR ELEMENTÓW TANECZNYCH I DOBÓR MUZYKI, BOGACTWO I RÓŻNORODNOŚĆ FIGUR TANECZNYCH, ESTETYKA, DOBÓR KOSTIUMÓW, OGÓLNE WRAŻENIE ARTYSTYCZNE.

 

PODKŁAD MUZYCZNY

PENDRIVE LUB INNY NOŚNIK MP3- Z PODANIEM NUMERU PODKŁADU

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 6 GRUDNIA 2021R.

WNIESIENIE OPŁATY STARTOWEJ – 20 ZŁ OD OSOBY ZA PIERWSZĄ KATEGORIĘ I 10 ZŁ OD OSOBY ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ KATEGORIĘ.

WPŁATA NA KONTO BS W BIAŁYMSTOKU NR KONTA 06 8060 0004 0090 3242 2000 0010

LUB GOTÓWKĄ W KASIE W DNIU KONKURSOWYM

 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

PARKIET O WYMIARACH 10M X 8M

SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY

IDENTYFIKATORY

PUCHARY, MEDALE, SZARFY

DYPLOMY

NAGRODY RZECZOWE ZA PIERWSZE MIEJSCE DLA SOLISTÓW I DUETÓW

NAGRODA SPECJALNA – GRAND PRIX – NAGRODA PIENIĘŻNA (DOTYCZY MINIFORMACJI LUB FORMACJI)

 

PATRONAT MEDIALNY

RADIO JARD 89,2 FM 95,5 FM 90,1 FM, PORTAL BIA24

 

KATEGORIE TANECZNE

DEBIUTY FORMACJE DO LAT 8

DEBIUTY FORMACJE 9-12 LAT

Czas prezentacji do 4 min – muzyka własna

 

DEBIUTY SOLO FREESTYLE DO LAT 8

Czas prezentacji do 1 min – muzyka własna

 

DISCO DANCE SOLO DO LAT 11

DISCO DANCE SOLO DO LAT 15

DISCO DANCE SOLO POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji w rundach eliminacyjnych 45 sek – muzyka organizatora

Finał czas 45 sek – muzyka własna

DISCO DANCE DUETY DO LAT 11

DISCO DANCE DUETY DO LAT 15

DISCO DANCE DUETY POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji w rundach eliminacyjnych 1 min – muzyka organizatora

Finał czas 1 min – muzyka własna

 

DISCO DANCE, DISCO SHOW MINI FORMACJE DO LAT 11

DISCO DANCE, DISCO SHOW MINI FORMACJE DO LAT 15

DISCO DANCE, DISCO SHOW MINI FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji do 2 min we wszystkich rundach – muzyka własna

DISCO DANCE, DISCO SHOW FORMACJE DO LAT 11

DISCO DANCE, DISCO SHOW FORMACJE DO LAT 15

DISCO DANCE, DISCKO SHOW FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji do 3 min we wszystkich rundach – muzyka własna

 

HIP HOP SOLO DO LAT 11

HIP HOP SOLO DO LAT 15

HIP HOP SOLO POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji w rundach eliminacyjnych 1 min – muzyka organizatora

Finał czas 1 min – muzyka własna

HIP HOP DUETY DO LAT 11

HIP HOP DUETY DO LAT 15

HIP HOP DUETY POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji w rundach eliminacyjnych 1 min – muzyka organizatora

Finał czas 1 min – muzyka własna

Figury akrobatyczne dozwolone są tylko w finałach

HIP HOP MINI FORMACJE DO LAT 11

HIP HOP MINI FORMACJE DO LAT 15

HIP HOP MINI FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji do 2 min we wszystkich rundach – muzyka własna

HIP HOP FORMACJE DO LAT 11

HIP HOP FORMACJE DO LAT 15

HIP HOP FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji do 3 min we wszystkich rundach – muzyka własna

 

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) SOLO DO LAT 11

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) SOLO DO LAT 15

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) SOLO POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji 1,45-3 min – muzyka własna

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) DUETY DO LAT 11

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) DUETY DO LAT 15

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) DUETY POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji 1,45-3 min – muzyka własna

Warunkiem podziału kategorii INNE FORMY TAŃCA na MODERN, JAZZ I SHOW DANCE jest zgłoszenie się w każdej grupie minimum 3 uczestników. W innym przypadku kategoria zostanie połączona.

 

INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE DO LAT 11

INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE DO LAT 15

INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji do 3 min we wszystkich rundach – muzyka własna

INNE FORMY TAŃCA FORMACJE DO LAT 11

INNE FORMY TAŃCA FORMACJE DO LAT 15

INNE FORMY TAŃCA FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

Czas prezentacji do 5 min we wszystkich rundach – muzyka własna

 

FREESTYLE:

FORMACJE DO 11 LAT

FORMACJE DO 15 LAT

FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

FORMACJE 30+ OPEN

Czas prezentacji do 3 min we wszystkich rundach – muzyka własna

 

SYTUACJE SPORNE

ROZSTRZYGA SĘDZIA GŁÓWNY W POROZUMIENIU Z ORGANIZATOREM

 

ZABEZPIECZENIA Z ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM COVID

WSZYSCY UCZESTNICY FESTIWALU, OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

NOSZENIA MASECZEK NA TERENIE KOMPLEKSU HOTELOWEGO – Z WYJĄTKIEM WYSTĘPU KONKURSOWEGO,

ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO 2 M

DEZYNFEKCJI RĄK – PŁYNAMI PRZYGOTOWANYMI PRZEZ ORGANIZATORA W OZNACZONYCH MIEJSCACH

 

BIURO FESTIWALU

JARD” DZIEMIAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

15-703 BIAŁYSTOK, AL. JANA PAWŁA II 54 TEL. 85 662 81 00

biuro@jard.pl www.festiwaltanca.jard.pl

KOORDYNATOR: EWA SZYMAŃSKA KOM. 608 799 335

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „JARD” Dziemian i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II 54

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@jard.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Przejdź do strony jard.pl