REGULAMIN

48 FESTIWALU TAŃCA NOWOCZESNEGO JARD

26-27 CZERWCA 2021R. WASILKÓW K/BIAŁEGOSTOKU

LOKALIZACJA FESTIWALU

KOMPLEKS „NAD ZALEWEM” W WASILKOWIE K. BIAŁEGOSTOKU

UL. BIAŁOSTOCKA 94-98

HALA SPORTOWO-WIDOWISKOWA

TERMIN:

26 – 27 CZERWCA 2021R.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA FESTIWALU DO DNIA 28 CZERWCA Z UWAGI NA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW

KOMISJA SĘDZIOWSKA

CHOREOGRAFOWIE Z NAJPOPULARNIEJSZYCH SZKÓŁ TAŃCA Z BIAŁEGOSTOKU I Z POLSKI

KRYTERIA OCENY

TECHNIKA TANECZNA, CHOREOGRAFIA, POCZUCIE RYTMU, DOBÓR ELEMENTÓW TANECZNYCH I DOBÓR MUZYKI, BOGACTWO I RÓŻNORODNOŚĆ FIGUR TANECZNYCH, ESTETYKA, DOBÓR KOSTIUMÓW, OGÓLNE WRAŻENIE ARTYSTYCZNE.

PODKŁAD MUZYCZNY

PENDRIVE LUB INNY NOŚNIK MP3- Z PODANIEM NUMERU PODKŁADU

WARUNKI UCZESTNICTWA

PRZESŁANIE ZGŁOSZENIA DO DNIA 21 CZERWCA 2021R.

WNIESIENIE OPŁATY STARTOWEJ – 20 ZŁ OD OSOBY ZA PIERWSZĄ KATEGORIĘ I 10 ZŁ OD OSOBY ZA KAŻDĄ DODATKOWĄ KATEGORIĘ.

WPŁATA NA KONTO BS W BIAŁYMSTOKU NR KONTA 06 8060 0004 0090 3242 2000 0010

LUB GOTÓWKĄ W KASIE W DNIU KONKURSOWYM

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

PARKIET O WYMIARACH 10M X 8M

SPRZĘT NAGŁAŚNIAJĄCY

IDENTYFIKATORY

PUCHARY, MEDALE, SZARFY

DYPLOMY

NAGRODY RZECZOWE ZA PIERWSZE MIEJSCE DLA SOLISTÓW I DUETÓW

NAGRODA SPECJALNA – GRAND PRIX – NAGRODA PIENIĘŻNA (DOTYCZY MINIFORMACJI LUB FORMACJI)

PATRONAT MEDIALNY

RADIO JARD 89,2 FM 95,5 FM 90,1 FM, PORTAL BIA24

KATEGORIE TANECZNE

DEBIUTY FORMACJE DO LAT 8

DEBIUTY FORMACJE 9-12 LAT

DEBIUTY SOLO FREESTYLE DO LAT 8

DISCO DANCE SOLO DO LAT 11

DISCO DANCE SOLO DO LAT 15

DISCO DANCE SOLO POWYŻEJ LAT 15

DISCO DANCE DUETY DO LAT 11

DISCO DANCE DUETY DO LAT 15

DISCO DANCE DUETY POWYŻEJ LAT 15

DISCO DANCE MINI FORMACJE DO LAT 11

DISCO DANCE MINI FORMACJE DO LAT 15

DISCO DANCE MINI FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

DISCO DANCE FORMACJE DO LAT 11

DISCO DANCE FORMACJE DO LAT 15

DISCO DANCE FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

HIP HOP SOLO DO LAT 11

HIP HOP SOLO DO LAT 15

HIP HOP SOLO POWYŻEJ LAT 15

HIP HOP DUETY DO LAT 11

HIP HOP DUETY DO LAT 15

HIP HOP DUETY POWYŻEJ LAT 15

HIP HOP MINI FORMACJE DO LAT 11

HIP HOP MINI FORMACJE DO LAT 15

HIP HOP MINI FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

HIP HOP FORMACJE DO LAT 11

HIP HOP FORMACJE DO LAT 15

HIP HOP FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) SOLO DO LAT 11

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) SOLO DO LAT 15

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) SOLO POWYŻEJ LAT 15

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) DUETY DO LAT 11

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) DUETY DO LAT 15

INNE FORMY TAŃCA (MODERN, JAZZ, SHOW DANCE) DUETY POWYŻEJ LAT 15

INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE DO LAT 11

INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE DO LAT 15

INNE FORMY TAŃCA MINI FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

INNE FORMY TAŃCA FORMACJE DO LAT 11

INNE FORMY TAŃCA FORMACJE DO LAT 15

INNE FORMY TAŃCA FORMACJE POWYŻEJ LAT 15

FREESTYLE:

FORMACJE DO 11 LAT

FORMACJE DO 15 LAT

FORMACJE POWYŻEJ 15 LAT

FORMACJE 30+ OPEN

SYTUACJE SPORNE

ROZSTRZYGA SĘDZIA GŁÓWNY W POROZUMIENIU Z ORGANIZATOREM

ZABEZPIECZENIA Z ZWIĄZANE Z ZAGROŻENIEM COVID

WSZYSCY UCZESTNICY FESTIWALU, OPIEKUNOWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

NOSZENIA MASECZEK NA TERENIE KOMPLEKSU HOTELOWEGO – Z WYJĄTKIEM WYSTĘPU KONKURSOWEGO,

ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO 2 M

DEZYNFEKCJI RĄK – PŁYNAMI PRZYGOTOWANYMI PRZEZ ORGANIZATORA W OZNACZONYCH MIEJSCACH

BIURO FESTIWALU

JARD” DZIEMIAN I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

15-703 BIAŁYSTOK, AL. JANA PAWŁA II 54 TEL. 85 662 81 00

biuro@jard.pl www.festiwaltanca.jard.pl

KOORDYNATOR: EWA SZYMAŃSKA KOM. 608 799 335

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „JARD” Dziemian i Wspólnicy z siedzibą w Białymstoku przy Al. Jana Pawła II 54

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@jard.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy

Przejdź do strony jard.pl