REGULAMIN
32 MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIOSENKI
„SUPER MIKROFON RADIA JARD”
24-26 KWIETNIA 2020R.

ORGANIZATOR FESTIWALU

JARD Dziemian i Wspólnicy Sp. J.

BIURO FESTIWALU

Al. Jana Pawła II 54
15-703 Białystok
e-mail biuro@jard.pl
tel. 85 66 28 100 kom. 608 799 335

LOKALIZACJA FESTIWALU

KLUB ROZRYWKI KRĄG
Ul. Wierzbowa 6
15-743 Białystok

PATRONAT MEDIALNY

Radio JARD 89,2 fm Białystok, 95,5 fm Bielsk Podlaski, 90,1 fm Ełk

CEL FESTIWALU

Projekt adresowany jest do miłośników piosenki
Popularyzacja śpiewania, promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości
Wyszukiwanie i promocja młodych talentów

KOMISJA SĘDZIOWSKA

W jury festiwalu zasiądą muzycy, kompozytorzy i osoby związane z branżą muzyczną oraz przedstawiciele mediów

KRYTERIA OCENY

Barwa głosu/brzmienie zespołowe
Intonacja/intonacja zespołowa
Dykcja i emisja głosu
Dobór repertuaru
Interpretacja
Dobór kostiumów, ruch sceniczny
Indywidualność artystyczna, ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY

Nagroda Grand Prix
Nagrody rzeczowe za I miejsca
Puchary i statuetki za I, II, III miejsce oraz wyróżnienia
Dyplomy za udział

ORGANIZATOR ZAPEWNIA

Obsługę techniczną (podłączenie instrumentów)
Nagłośnienie
Odtwarzacze MP3, CD, Pendrive

KATEGORIE KONKURSOWE

(o kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)

 1. Soliści do 7 lat
  Soliści od 8 do 10 lat
  Soliści od 11 do 13 lat
  Soliści od 14 do 16 lat
  Soliści powyżej 16 lat
 2. Duety do 11lat
  Duety od 12 do 16 lat
  Duety powyżej 16 lat
 3. Zespoły wokalne do 7 lat
  Zespoły wokalne od 8 do 10 lat
  Zespoły wokalne od 11 do 16 lat
  Zespoły wokalne powyżej 16 lat

SPOSÓB WYKONYWANIA UTWORU

 1. pół-playback utwór wokalny z podkładem muzycznym odtwarzanym z nośnika
 2. live – utwór wokalny z akompaniamentem instrumentu (gitara, keyboard, itp.)
 3. a cappella

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie festiwal.jard.pl lub przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres
  e-mail biuro@jard.pl do dnia 19.04.2020r.
 2. przygotowanie i wykonanie jednej wybranej piosenki w dowolnym języku (z pół-playbackiem lub akompaniamentem własnego instrumentu)
 3. Dostarczenie w dniu konkursu podkładu muzycznego na nośniku (CD, pendrive). Na nośniku powinien znajdować się tylko jeden wykonywany utwór. W innym przypadku obsługa techniczna może odmówić odtworzenie konkursowego utworu.
 4. Z chwilą przesłanie karty zgłoszeniowej Uczestnik udziela organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do utrwalenia za pomocą zapisu oraz wielokrotnego odtwarzania przez organizatora obrazu i dźwięku w formie cyfrowej.
 5. Uczestnik festiwalu wyraża zgodę na fotografowanie, utrwalanie dźwięku i obrazu swoich artystycznych wykonań utworów oraz na rozpowszechnianie wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez organizatora festiwalu sposób.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie festiwalu.

OPŁATA STARTOWA

Warunkiem udziału jest wniesienie opłaty startowej w wysokości
Soliści – 20 zł
Duety – 30 zł
Zespoły wokalne – 10 zł od każdego członka zespołu
Opłaty można wnosić:
na konto BS w Białymstoku 06 8060 0004 0090 3242 2000 0010 z dopiskiem Super Mikrofon Radia JARD
lub gotówką w dniu konkursu w kasie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
 2. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia i rozdzielania kategorii wiekowych, w zależności od ilości uczestników.
 4. Koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegów i wyżywienia pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

NOCLEGI

Hotel Turkus ** – 55,00/os/doba
Hotel Turystyczny * – 40 zł/os/doba
Kompleks „Nad Zalewem” Wasilków – 40.00 lub 50,00/os/doba

WYŻYWIENIE

Śniadanie – 20 zł/os (w hotelach)
Obiad – 15 zł/os (Klub Rozrywki Krąg)
Kolacja – 20 zł/os (w hotelach)

 


Pobierz klauzulę informacyjną RODO.

Przejdź do strony jard.pl